Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS

LTRULVENNO


Naujienos

Atgal

NESKUBEKITE MOKTI MOKESI - MONMS


NESKUBEKITE MOKTI MOKESI - MONMS

Apibendrinti mokjimo terminpokyiai

Mokesi inspekcija prane mokjimo termin pasikeitimus. tai kaip jis atrodo dabar:

  • Pridtins verts mokestis PVM - MVA: pirmo terminomokjimas atidtas nuo 2020 m. Balandio 14 d. Iki birelio 10 d.
  • Pelno mokesio iskaiiavimas monms, forskuddskatt for selskaper: antrojo termino mokos mokjimas atidtas nuo 2020 m. Balandio 15 d. Iki rugsjo 1 d.
  • Avansinis mokestis individualioms imonems ir kitiems mokesi moktojams- forskuddskatt: pirmojo termino mokjimas atidtas nuo kovo 16 d. Iki gegus 1 d. Nereikia kreiptis dl termino atidejimo.
  • Darbdavio moka arbeidsgiveravgift: imokos u antr termina atidedamos nuo 2020 m. Gegus 15 d. Iki rugpjio 15 d.
  • PVM pridavimai su galiojimo pabaiga nuo kovo ir net birelio 10 dienos. Tai reikia, kad pavluotai pristaius pirmj termin (terminas - balandio 14 d.) Ir antrj (terminas - birelio 10 d.), Baudos nebus taikomos.
  • PVM pridavimai, kurie pateikiami pasibaigus metiniam terminui (kovo 10 d) perkeliama i(Balandio 14 d.).

Nors Mokesi baudos dabar nustoja galioti, vis tiek raginama kuo greiiau priduoti MVA terminus.

PVM - maesnis tarifas

Savo rekomendacijoje Finans komitetas paragino vyriausyb i naujo apsvarstyti lengvatinio PVM tarifo klausim. Pirmiausia tai reikia, kad sumainimas sigalios nuo balandio 1 d. Tuo pat metu paaikinama, kad jai gali bti suteiktas ir atgaliniams terminams ir kad PVM tarifas gali bti maesnis nei 8 procentai.

Jei turite klausim, ar reikia pagalbos, maloniai kvieiame rayti el patu: info@llds.noSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2020
2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini� k�rimas