Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - E106/S1

LTRULVENNO


E106/S1

E106 - (naujas pavadinimas) S1 formos usakymas.

i forma patvirtina Norvegijoje turim socialin draudim ir suteikia teis asmeniui gauti medicinos paslaugas kitose Europos ekonomins erdvs (EEE) valstybse. Lietuvoje E106/S1 forma reikalinga socialinio draudimo (PSD) uskaitymui. Forma suteikiama daugiausia 6 mn atgal, o galiojimas priklauso nuo darbo sutarties trukms. E106/S1 form gali gauti asmenys, kurie dirba Norvegijoje, o eima gyvena kitoje alyje arba kuomet pripastama, jog gyvenimo centras yra Lietuvoje ar kitoje EEE valstybje.

E106 forma gali uskaityti PSD skol Sodrai 2 metus i priek.

Kaina 450,-kr

Susimokkite internetu u i paslaugSusimoketi internetu uz e106 forma


Užsisakyti E106 Formą
Specification
Vardas*
Pavardė*
ID numeris*
Telefonas*
Email*
Gatvės ir numeris NO
Miestas NO
Pašto kodas NO
Adresas Lietuvoje
Civil Status
Žmonos ir vaikų vardai, pavardės, asmens kodai
Nuo kada pradėjote dirbti Norvegijoje
Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka

Apmokjimas internetu
Pasirinkite paslaugą uz kurią norite susimoketi
Jūsų vardas ir pavardė.
Facebook


DraugaiSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2020
2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini� k�rimas