Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS

LTRULVENNO


Naujienos

Atgal

Daniausi klausimai, u k galima susigrainti mokesius


Jei dirbote Norvegijoje ir mokjote pajam mokesius, galite kreiptis dl permokt mokesi grinimo. Ne visos lengvatos yra automatikai traukiamos deklaracij, todl pats asmuo yra atsakingas u deklaracijos koregavim bei praym traukti jam priklausanias lengvatas.

Daniausi klausimai, u k galima susigrainti mokesius?

Daugiausiai grinimo priklauso tiems, kurie turi eimas (sutuoktin (-)) ar vaik) Lietuvoje (statusas- familiependler). Tokiu atveju galima susigrinti dal ilaid u:

  1. Norvegijoje pragyventas dienas;
  2. Sumokt nuom ir elektr;
  3. Keliones i/ darb bei i/ Lietuv ar kit ES valstyb, kurioje gyvena jo eima; keli mokesius (bompenger) ar kelioni bilietus;
  4. Vaiko darelio ilaidas Lietuvoje;
  5. Bsto paskolos palkanas.
  6. Sutuoktinio maos pajamos (nevirija 46 640 kr per metus)

Svarbu, kad Norvegijoje dirbanio asmens bei eimos nari adresai Lietuvoje sutapt bei kad asmuo lankyt eim bent 3-4 kartus per metus.

Kitos galimos lengvatos:

  1. 10 % lengvata- i lengvata gali bti taikoma asmenims, kurie Norvegijoje dirba ne daugiau nei du metus arba dirba sezonin darb;
  1. Pendler statusas neturintiems eimos arba asmenims iki 22 met jeigu asmuo labai danai, ne maiau nei kart per tris savaites keliauja Lietuv ir ten turi bst;
  2. Kelioni i/ darb, keli mokesi (bompenger) kompensavimas;
  3. Kitos lengvatos, apie kurias informuojame atlik anketos patikrinim.

LN Dokumentsenter dirba iais klausimais jau beveik 10 met ir gali patikrinti js dekaracij jau dabar. NEMOKAMAI.

Pildykite anket ia:

http://www.mokesciugrazinimai.no/pajamu_mokesciu_grazinimas_deklaravimasSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2020
2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini� k�rimas