Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - Bedarbio paalpos perklimas Lietuv

LTRULVENNO


Bedarbio paalpos perklimas Lietuv

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimyb trumpam (iki 3 mnesi) ivykti iekoti darbo Lietuv (ar kit Europos ekonomins bendrijos valstyb) ir ten persikelti nedarbo imok mokjim.

Asmenys, kurie yra laikinai atleisti (norv. permittering) negali persikelti nedarbo imokos Lietuv!

Pilnai atleistiems asmenims:

Leidimo ivykti praantis asmuo turi bti registruotas NAV kaip iekantis darbo bei maiausiai 4 savaites bti gavs nedarbo imokas (dagpenger). Pabriame, jog savo noru i darbo ijs asmuo pirmas 12 savaii nedarbo imok negaus, todl negals persikelti nedarbo imokos Lietuv.

Gavs ratik leidim ivykti asmuo turi per tam tikr dien skaii prisistatyti Lietuvos darbo bir bei kas 14 dien sisti ataskaitas NAV (meldekort).


Jeigu asmuo neranda darbo Lietuvoje per 3 mnesius ir nori toliau gauti nedarbo imokas, jis privalo grti Norvegij per nustatyt laik ir apsilankyti NAV. Kitu atveju nedarbo imoka bus nutraukta.

Kriterijai, pagal kuriuos darbo iekantys asmenys gali prayti NAV leidimo ivykti iekotis darbo Lietuv ar kit ES valstyb. Tai asmenys, kurie:

  • yra udirb pakankamai, kad galt gauti nedarbo imokas Norvegijoje.
  • yra pilnai nedirbantys;
  • maiausiai 4 savaites i paskutini 12 yra registruoti NAVe kaip iekantys darbo asmenys.
  • turjo teis pastarsias 4 savaites gauti piln nedarbo imok. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valand ar dien skaiiaus), 4 savaii laikotarpis pradeda skaiiuotis i naujo;

ios taisykls negalioja priverstines atostogas (permittering) ileistiems asmenims, taip pat gaunantiems imokas u praktik (tiltakspenger), pagalb kuriantiems savo mon (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems iankstines nedarbo imokas mons bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

Domina paslauga? Raykite mums el. patu info@LLDS.no


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka
Facebook


Draugai
Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas