Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - Bedarbio paalpos perklimas Lietuv

LTRULVENNO


Bedarbio paalpos perklimas Lietuv

Pagal ES ir Norvegijos susitarimus yra galimyb trumpam (iki 3 mnesi) ivykti iekoti darbo Lietuv (ar kit Europos ekonomins bendrijos valstyb) ir ten persikelti nedarbo imok mokjim. Leidimo ivykti praantis asmuo turi bti registruotas NAV kaip iekantis darbo bei maiausiai 4 savaites bti gavs nedarbo imokas (dagpenger). Gavs ratik leidim ivykti asmuo turi per tam tikr dien skaii prisistatyti Lietuvos darbo bir bei kas 14 dien sisti ataskaitas NAV (meldekort).

Raykite mums el. patu info@LLDS.no


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka

Apmokjimas internetu
Pasirinkite paslaugą uz kurią norite susimoketi
Jūsų vardas ir pavardė.
Facebook


DraugaiSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2020
2011-2019 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini� k�rimas