Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - Bedarbio paalpa

LTRULVENNO


Bedarbio paalpa

Dl korona viruso protrkio NAV pakeit statym dl nedarbo imok skyrimo.

Nuo 2020.03.20 priimta LAIKINA tvarka dl nedarbo imok ir laikino nedarbo (permittering):

-U pirmas 20 permitteringo dien mokama pilna alga (darbdavys moka u pirmas 2 darbo dienas, NAV- likusias 18 dien).

- Darbdavio mokjimo periodas sumainamas nuo 15 dien iki 2 dien. statymas sigalioja 2020.03.20, jeigu iki tos datos darbdavys mokjo u daugiau nei dvi dienas, nuo 2020.03.20 jam to daryti nebereikia, mokjimas u likusias pereina NAV.

-Pajam riba, kuri reikia bti udirbus norint gauti nedarbo imokas, mainama iki 74 984 NOK per paskutinius 12 mn ir iki 224 680 NOK per paskutinius 36 mn.Tvarka sigalioja nuo 2020.03.20, tai galios tiek esantiems laikinam nedarbe (permittering), tiek pilnai atleistiems.

- Nuo 21 permittering dienos mokama prastin NAV imoka. Jeigu asmens pajamos iki 299 574 NOK (3G rodiklio), nedarbo imoka sudarys 80 %. Jeigu pajamos 299 574 599 148 NOK per metus, imokos dydis sudarys 62,4 % buvusi pajam.

- Panaikinamas 3 dien laukimo periodas (ventetid). Anksiau usiregistrav kaip iekantys darbo asmenys u pirmas 3 dienas nedarbo imok negaudavo nei i darbdavio, nei i NAV.Tvarka sigalioja nuo 2020.03.20, tai galios tiek esantiems laikinam nedarbe (permittering), tiek pilnai atleistiems.

-Anksiau darbo laikas turdavo sumati bent 50 % lyginant su buvusiu darbo krviu, nuo 2020.03.20 utenka 40 % sumajimo.

Informacija dl darbo umokesio kompensacijos u pirmas 18 dien:https://skandinavija.today/naujienos/norvegijos-naujienos/norvegijos-darbuotojams-ir-darbdaviams-nav-jau-ismokejo-pirmasias-darbo-uzmokescio-kompensacijas/

Dl bedarbio imokos raykite mums el. patu info@LLDS.no


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka
Facebook


Draugai
Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas