Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - 25 % kildeskatt atsisakymas

LTRULVENNO


25 % kildeskatt atsisakymas

25 % mokesi kortel usienio darbuotojams Norvegijoje (norv. kildeskatt, angl. PAYE- Pay As You Earn).

Nuo 2019 met Norvegijoje vedama supaprastinta apmokestinimo sistema usienio darbuotojams (norv. kildeskatt, angl. PAYE- Pay As You Earn), kurie Norvegijoje dirba ir gyvena laikinai.

Pagal i tvark asmeniui, gavusiam kildeskatt mokesi nuskaitymo kortel, nuo pajam bus nuskaiiuojamas fiksuotas 25 % mokestis.

Nelaukite kit met ir jau dabar pasikeiskite i kortel prastin, nes 25 % turjimas naudingas tik labai maai daliai dirbani Norvegijoje.

Jeigu turite 25 % kildeskatt, jums:

- Nebus siuniama nei pradin, nei galutin mokesi deklaracija- nesusigrinsite mokesi permokos

- Nuo atostogini bus nuskaiiuojami 25 %

- Gaunant NAV imokas (pvz.nedarbo, biuletenio ar tvysts/motinysts) nuo j bus nuskaiiuojami nebe 25 %, o 50 %!

- Lapkriio mnes nebus nuskaiiuojama perpus maiau mokesi, bus taikomas prastinis mokesi tarifas- 25 %

- Darbdavio dtos lengvatos (pvz. nemokami lktuvo bilietai Lietuv) bus taip pat apmokestinti 25 % tarifu

- Asmeniui nebus galima taikyti joki mokesi lengvat (fradrag)- pvz. pendler lengvatos (kuomet turima eima Lietuvoje), kelioni /i darbo kompensavimo;

Nenorite25 % mokesi kortels?Js bet kada met bgyje galite atsisakyti ios kortels ir pasikeisti j prastin.

Domina mokesi kortels keitimas? Turite kit klausim? Praome kreiptisinfo@LLDS.no


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka
Facebook


Draugai
Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas